Szkolenie „Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych”

W czasach tak dynamicznego rozwoju nowych technologii nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie naszych danych. Dlatego też patronujemy kolejnym wydarzeniom dotyczącym tematyki ochrony danych osobowych. Najbliższe organizowane przez Centrum Promocji Informatyki odbędzie się 29 czerwca w Warszawie!

Niniejsze szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczących spełniania wymagań RODO, w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie dedykowane jest do osób nadzorujących proces ochrony danych osobowych w organizacjach takich jak m.in.: Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, jak również dla osób zarządzających systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) przetwarzającymi dane osobowe w organizacji.

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów i wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety i formularze związane z audytem bezpieczeństwa informacji.

Korzyści z szkolenia:

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:
•       będzie w stanie przeprowadzić identyfikację zbiorów danych osobowych,
•       będzie potrafił określić i dobrać odpowiednie zabezpieczenia na podstawie szacowania ryzyka,
•       będzie rozumiał zagadnienie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych,
•       będzie w stanie przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych dla:
◦       zbiorów danych osobowych,
◦       zasobów (aktywów) przetwarzających dane osobowej.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma dokument „Metodyka szacowania ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych” zgodny z wymaganymi RODO i standardem ISO 27005.

Szczegółowy Program szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/odor2/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% Rabatu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/odor2/formularz_pr10.php

Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.