Tylko 9 krajów posiada status światłowodowej dojrzałości

Specjalnie przygotowany raport dotyczący ilości abonentów Internetu światłowodowego w technologii FTTH/B pokazuje, że zaledwie 9 krajów na świecie jest „dojrzałych światłowodowo”. W Polsce ilość osób korzystających z tej technologii wynosi zaledwie 77 tysięcy. Łączna liczba gospodarstw domowych, które mają dostęp do Internetu światłowodowego wynosi niecałe 500 tysięcy. 

 

Na tegoroczną konferencję FTTH Council, o której więcej możecie dowiedzieć się Tutaj, przygotowano specjalny raport. Dotyczył on dostępu do szerokopasmowego Internetu w domach (FTTH) i innych budynkach (FTTB). Badanie przeprowadzono w 34 krajach, w tym 23 europejskich. Wyniki pokazały, że w 2013 roku odnotowano wzrost liczby osób posiadających światłowodowy Internet w tej technologii o 29%. Firma, która przeprowadziła badanie oświadczyła, że liczba abonentów w roku 2013 mogła przekroczyć 20 milionów. Kolejne inwestycje w światłowodowy Internet mają zwiększyć te liczbę w 4 lata do 50 milionów.

Unia Europejska jest mocno podzielona jeżeli chodzi o dostęp społeczeństwa do technologii FTTH/B. Najlepszy wzrost w 2013 roku osiągnęła Hiszpania (64%), Francja (41%), czy Holandia (43%). Co ciekawe Rosja osiągnęła zaskakująco dobry wynik. Badanie wykazało, że dostęp do technologii FTTH/B posiada aż 9 mln abonentów. Warto zwrócić uwagę, że tylko w 2013 roku ilość ta wzrosła o 1,4 miliona.

Polska na tle reszty krajów europejskich wypadła bardzo słabo. W 2013 roku odnotowano u nas zaledwie 77 tysięcy abonentów FTTH. Nadzieje na lepsze jutro może dawać nam fakt, że w stosunku do lat ubiegłych wynik polepszył się o ok 50%. Jest szansa, że liczba ta stale będzie rosła. Niestety nasz wynik to nawet nie 1% ogólnej liczby gospodarstw domowych w Polsce, a więc nie kwalifikujemy się do rankingu FTTH. Oczywiście musimy pamiętać, że Internet jest dostarczany nie tylko w tej technologii. Dlatego też bardziej optymistyczny wskaźnik dla Polski dotyczy ilości gospodarstw domowych, które mogą korzystać z Internetu światłowodowego. Liczba takich miejsc wzrosła do 488 tysięcy (wzrost o 22%).

Firma analityczna Heavy Reading uważa, że kraj jest „dojrzały światłowodowo” w momencie, gdy minimum 20% gospodarstw domowych korzysta z FTTH. Taki wymóg spełnia zaledwie 9 krajów, z czego tylko 3 to kraje europejskie. Zdecydowanym liderem jeżeli chodzi o technologie FTTH są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Liczba abonentów wynosi tam 75% wszystkich gospodarstw. Następne miejsca w rankingu zajmują kraje azjatyckie takie jak Korea Południowa, Japonia, Tajwan. Europejskim liderem wg. Global FTTH Ranking jest Litwa.

Więcej informacji na temat badania firmy Heavy Reading znajdziecie Tutaj

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.