Ustawa „węzłowa” przyjęta

Na początku lipca sejm przyjął ustawę, która wprowadza nieco zmian dotyczących usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Innymi słowy jest ona niezbędna do tego by uspokoić sytuacje związaną z problemem podpisywana dokumentów elektronicznych. Dzięki tej ustawie powstanie tak zwany „Węzeł Krajowy”. Cóż to jest?

Ustawa pozwoli na przygotowanie technicznego rozwiązania, które umożliwi potwierdzanie tożsamości obywatela, który korzysta z publicznych usług online. Innymi słowy każdy Polak i Polka będzie miała wygodny dostęp do wszystkich portali publicznych, które świadczą e-usługi. Ta ustawa jest furtką dla idei „Jeden Login – Jedno Hasło”, o której wiele razy pisałem na U24.pl. Nie będziemy potrzebować do każdego systemu innego hasła, czy loginu. Wystarczy jeden przysłowiowy klucz, którym otworzymy drzwi do e-usług. Szybko, wygodnie i wierzę, że bezpiecznie. Gdy otrzymamy możliwość korzystania tylko z jednego loginu i hasła do wszystkich portali e-usługowych bardzo zwiększy się wrażliwość naszych danych. Wierzę, że odpowiednie służby zadbają o ich pełne bezpieczeństwo.

Warto wspomnieć, że istnienie tzw. Węzła Krajowego pozwoli na połączenie naszych systemów e-usługowych z systemami wykorzystywanymi w innych krajach Unii Europejskiej. Co za tym idzie? Obywatel UE będzie mógł transgranicznie potwierdzać swoją tożsamość, gdy korzystać będzie z e-usług online. A Polacy będą mogli korzystać z usług online w innych krajach potwierdzając swoją tożsamość via nasz węzeł.

Co wniesie Węzeł Krajowy?

  • Obywatel będzie mógł sam wybrać metodę identyfikacji elektronicznej. Przykładowo będzie mógł korzystać ze swojego loginu i hasła wykorzystywanego w systemach bankowych. Ułatwi to pracę z e-usługami i nie będzie musiał do każdej platformy posiadać innych haseł. Zastanawiam się jednak jak bardzo takie rozwiązanie jest niezbędne, skoro Ministerstwo Cyfryzacji chciało jednak centralizować wszystkie e-usługi. Która idea jest prawdziwa? Dajemy jedno hasło do wszystkich drzwi i furtek zapewniających załatwianie e-usług, czy jednak dążymy do centralizacji przez platformę obywatel.gov.pl?
  • Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji czytamy: „dostawca publicznej usługi online nie będzie musiał martwić się o to jak rozpoznać, że Kowalski to Kowalski. Wystarczy, że podłączy swój system do węzła, który pozwoli na  uwierzytelnienie użytkownika na wymaganym poziomie bezpieczeństwa”. Czy to oznacza, że Ministerstwo Cyfryzacji robi krok w stronę współpracy z firmami komercyjnymi, które mogłyby podłączać się do węzła i korzystać z narzędzi weryfikacji? Trudno powiedzieć. Z pewnością byłoby to ciekawe posunięcie. Współpraca sektora prywatnego oraz publicznego wielokrotnie się sprawdziła. Przykładem może być rynek usług związanych z rozliczaniem podatków w Polsce. 
  • Krajowy Węzeł ma zwiększyć bezpieczeństwo. Będą do niego wpinane tylko te systemy identyfikacji, które spełniać będą konkretną listę wymagań. Realizacja tych wymagań ma zapewnić zarówno dostawcy jak i obywatelowi wysoki poziom bezpieczeństwa.

Idea Węzła Krajowego brzmi ciekawie i otwiera wiele furtek. Pozostaje jednak wiele pytań bez odpowiedzi. Czy Ministerstwo chce zacieśnić współpracę z zewnętrznymi dostawcami e-usług, czy będzie dążyć do centralizacji elektronicznych usług, czy jedno hasło i jeden login mają być rozwiązaniem zastępczym? Trudno powiedzieć.

Wierzę, że mimo wszystko dążyć będziemy do uporządkowania usług, z których korzystać może obywatel. Najlepszym rozwiązaniem dla Klienta-Obywatela jest możliwość załatwienia każdej sprawy via jeden portal. By nie musiał przeglądać 15 podstron Google, by znaleźć swoją e-usługę, lecz by wchodził na swój login i załatwiał daną sprawę, którą łatwo znajdzie w katalogu usług elektronicznych, który powstaje na stronie Obywatel.gov.pl.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.