Zamykamy siódmą oś priorytetową POIG – co nie wyszło?

Siódma oś priorytetowa POIG przyniosła Polsce wiele dobrego i wiele ciekawych e-rozwiązań, które przedstawię już wkrótce. Dziś, trochę o 4 projektach, które uznane zostały za „niefunkcjonujące”. Czy zostaną dokończone i zrealizowane? 

Nadszedł czas na zamknięcie siódmej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przypisany był na lata 2007-2013. W ramach tej osi POIG podpisano aż 40 umów i porozumień o dofinansowanie, a łączna wartość współfinansowanych projektów to 3820 mln złotych. Do końca 2015 roku zrealizowano 36 projektów. Trzy projekty zostały określone mianem projektów „niefunkcjonujących”, czyli projektów, których realizacja nie została zakończona do końca 2015 roku. Chodzi tutaj po prostu o brak dostarczenia wszystkich przewidywanych produktów, oraz brak spełnienia wszystkich celów. Wszystkie projekty niefunkcjonujące będą musiały być od teraz finansowane z budżetu państwa. Takie projekty mogą być dalej realizowane aż do 31 marca 2017 roku. Do tego momentu trzeba złożyć wszystkie ostateczne sprawozdania z realizacji POIG.

Które projekty nie zostały zakończone? Pierwszy z nich, to Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Kwota dofinansowania w tym przypadku, to nieco ponad 236 milionów złotych, a całkowita wartość projektu to prawie 300 milionów złotych. Celem projektu jest budowa systemu, który pozwalałby na sprawniejsze zarządzanie kryzysowe w Państwie. System opierałby się na danych, mapach zagrożeń, analizach, czy opracowanym Numerycznym Modelu Terenu. Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie, większość zadań w projekcie jest już zrealizowana. Braknie jeszcze systemu, w którym zostałyby zaimplementowane mapy oraz inne produkty wspomagające zarządzanie. Pociesza fakt, że zrealizowany już został pilotaż systemu ISOK i na jego podstawie, do końca 2016 roku powstanie produkcyjna wersja systemu. Projekt ma jednak dość poważne opóźnienia, które w ocenie Ministerstwa Cyfryzacji wynikały z „niskiej jakości produktów i opóźnień w dostarczaniu po stronie wykonawcy”.

Drugim projektem, który został uznany za niefunkcjonujący jest znany nam już doskonale Projekt pl.ID. Jego wartość całkowita podawana na stronie MC, to nieco ponad 294 miliony złotych. Kwota dofinansowania ze strony Unii Europejskiej, to ponad 236 miliony złotych. Celem projektu było w początkowej fazie m.in. zapewnienie Polakom elektronicznych dowodów osobistych. Ten cel został jednak skreślony przez Polskę i skupiono się na modernizacji i integracji systemów państwowych. Efektem tego projektu jest słynne Źródło. Więcej na temat pl.ID przeczytacie Tutaj. Ciekawi mnie jednak fakt, że ów projekt został zgłoszony jako niefunkcjonujący. Cele pl.ID zostały spełnione (poza e-dowodem, który został usunięty). Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji dotyczącej modyfikacji celu projektu, którym pierwotnie było właśnie wdrożenie e-dowodów osobistych, konieczna jest kontynuacja prac w tym aspekcie. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji „ostateczny termin rozpoczęcia wydawania dowodów elektronicznych to 31.03.2019 r.” Czy to oznacza, że zostaliśmy delikatnie zmuszeni do tworzenia e-dowodów? Z jednej strony to dobrze, bo może w końcu coś w tym aspekcie się ruszy… a z drugiej… jeśli będziemy czuli zewnętrzne naciski, projekt może okazać się kolejną klapą. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jestem ogromnym zwolennikiem elektronicznej warstwy dowodów osobistych 🙂

Ostatni projekt uznany za niefunkcjonujący to projekt budowy platformy elektronicznych usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jego wartość to niemal 24 miliony złotych. Dofinansowanie wyniosło 5,4 miliona. Celem projektu było stworzenie e-usług i umożliwienie klientom UKE załatwiania konkretnych spraw drogą elektroniczną. Aktualnie, do końca 2015 roku przygotowano sprzęt oraz odebrano system zarządzania dokumentacją i dwie elektroniczne usługi. W 2016 roku prace będą kontynuowane. Zaliczyć do nich można m.in. dostarczanie licencji, zakup sprzętu, budowę platformy e-usług, wdrożenie zamówionych e-usług i innych funkcjonalności. Projekt niestety, został uznany za niefunkcjonujący, jak twierdzi MC: „z uwagi na problemy w realizacji umowy z głównym wykonawcą platformy (niska jakość produktów, ich niekompletność lub brak produktów, istotne opóźnienia), co doprowadziło do odstąpienia od jej realizacji przez UKE”. Projekt ten planowo ma zostać zrealizowany do końca stycznia 2017 roku.

Ostatni projekt, który nie został zrealizowany w terminie do końca 2015 roku to słynny już Projekt P1, czyli Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Każdy z nas miał dzięki tej platformie móc przeglądać dokumentację medyczną, korzystać z e-recept oraz e-skierowań. Nasi lekarze również mieli mieć wgląd do naszej historii choroby elektronicznie. Niestety, już jakiś czas temu pisałem dla was o tym, że Ministerstwo Zdrowia wstrzymało póki co pracę nad pełną platformą ezdrowie.gov.pl (Więcej informacji Tutaj). Teraz te informacje się potwierdzają. Całkowity koszt tego projektu to ponad 712 milionów złotych, a kwota dofinansowania to prawie 672 miliony złotych. To ogromne sumy pieniędzy. Dlaczego projektu nie udało się dokończyć? Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, dotychczas zostało przygotowanych 21 komponentów z 24 planowanych. Aktualnie Polska czeka na stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie wysłanego przez polski rząd zmodyfikowanego wniosku o potwierdzenie  wkładu oraz jego fazowania. Jaka będzie odpowiedź Komisji Europejskiej?

Więcej informacji na temat projektów siódmej osi priorytetowej POIG znajdziecie Tutaj

Wkrótce wrócimy do tematu i zobaczymy, co w tej osi poszło Polsce dobrze 🙂

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.